RS Bike Paint

There are no catches, just paint that matches
Vi har det största urvalet av motorcykel färger i världen
Vi levererar också klassiska och vintage färger
Vi är Kawasaki Europas godkänd leverantör
Vi kan leverera motorcykel färg till Europa och USA
Vi har färg för över 145 tillverkare

Tekniska datablad

Klicka på det dokument du är intresserad hittar du instruktioner för användning och material säkerhetsdatablad för alla våra produkter.

ProdukterBruksanvisningarVaruinformationsblad
Aerosoler och retuscherat glans lackBruksanvisningarVaruinformationsblad
Aerosoler och retuscherat halvmatt lackBruksanvisningarVaruinformationsblad
Aerosoler och retuscherat matt lackBruksanvisningarVaruinformationsblad
Torkning aktivator används i aerosoler och retuscherat matt/halvmatt lackn/aVaruinformationsblad
500/1000ml 2K Lack Matt innehåller isocyontateBruksanvisningarVaruinformationsblad
500/1000ml 2K Lack Halvmatt innehåller isocyontateBruksanvisningarVaruinformationsblad
2K aktivator* används i matt/halvmatt lack 500/1000mln/aVaruinformationsblad
Matt aktivator används i aerosoler och retuscherat matt lackn/aVaruinformationsblad
Förtunning och aerosoler och retuscherat halvmatt lack, 500/1000ml 2K Lack Halvmatt/mattn/aVaruinformationsblad
Cellulose färgBruksanvisningarVaruinformationsblad Varuinformationsblad
COB färgBruksanvisningarVaruinformationsblad
COB Candy färgBruksanvisningarVaruinformationsblad
Värmetålig färgBruksanvisningarVaruinformationsblad
Farecla G4BruksanvisningarVaruinformationsblad
Grå grundfärgBruksanvisningarVaruinformationsblad
Bar yta grundfärgBruksanvisningarVaruinformationsblad Varuinformationsblad
Plastytor grundfärgBruksanvisningarVaruinformationsblad
Vattenbaserade färgBruksanvisningarVaruinformationsblad
Vattenbaserad lackBruksanvisningarVaruinformationsblad
Activator för användning med vattenbaserad lackn/aVaruinformationsblad
Avsaltat vatten för att användas med vattenbaserade lackn/aVaruinformationsblad