RS Bike Paint

There are no catches, just paint that matches
Vi har det största urvalet av motorcykel färger i världen
Vi levererar också klassiska och vintage färger
Vi är Kawasaki Europas godkänd leverantör
Vi kan leverera motorcykel färg till Europa och USA
Vi har färg för över 145 tillverkare

Lack och specialiserade färger

Grundfärger

* Det är väsentligt att alla bara plastytor, glasfiber-och metallytor är behandlade med denna grundfärgen innan färgen används.

Förberednings material